• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้ารับการกักตัวที่ Local Quarantine

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้ารับการกักตัวที่ Local Quarantine    วันนี้ (15 เม.ย. 63) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สถานที่กักกันตัว Local Quarantine ที่โรงแรมลาวิลล่า และโรงแรมกรีน โฮเทล ที่จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้เป็น Local Quarantine เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 5 จำนวน 33 ราย และโรงพยาบาลน้ำพอง จำนวน 53 ราย ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 ของจังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการกักตัวทุกคน พร้อมยืนยันว่าชาวขอนแก่นจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ จะได้มอบให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาส่งมอบกำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้กักตัว ซึ่งเบื้องต้นมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นหลายกลุ่ม ได้เตรียมส่งมอบความปรารถนาดี และความห่วงใย และนำอาหาร ผลไม้ และสิ่งของ มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ทุกคนที่เข้าสู่การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ด้วย ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรที่เข้ารับการกักตัวนั้น เชื่อมั่นว่าทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมที่จะกลับไปปฏิบัติงาน


ทั้งนี้ จากการที่มีบุคลากรแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข เป็นจำนวนมากที่จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะทำให้มีบุคลากรขาดหายไปเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมทีมงานเสริมเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้เป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ทีม เพื่อมาช่วยปฏิบัติภารกิจเสริม ซึ่งจะเป็นทีมจากโรงพยาบาลในอำเภอข้างเคียง ซึ่งไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในพื้นที่เข้ามาเสริมการทำงาน นอกจากนี้ยังได้บริหารทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์การป้องกันตัว เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยยืนยันว่าจังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมการในทุกมิติ ทุกระดับและมีการหารือกันอย่างรอบคอบในทุกเรื่องแล้ว
Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น