• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับสมาชิกสภาจังหวัด ได้นำไปแจกให้กับประชาชนในชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับสมาชิกสภาจังหวัด ได้นำไปแจกให้กับประชาชนในชุมชน


           วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 12,500 ขวด และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จำนวน 2,600 เครื่อง ให้กับสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนทั้ง 26 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ในชุมชน หลังจากที่ทางจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวให้ชุมชน หลังมีความต้องการใช้ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก

       
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปใน หมู่บ้าน ชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ในการลดผลกระทบต่อสุขภาพซองประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง.Cr. กัมพล ดวงชิน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น