• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง มอบน้ำดื่ม หน้ากากป้องกัน Face Shield ให้กับ รพ.น้ำพอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง มอบน้ำดื่ม หน้ากากป้องกัน Face Shield ให้กับ รพ.น้ำพอง


วันที่ 23 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง นำโดย คุณเลิศลักษณ์  เจนใจวิทย์  ผอ.สายการผลิต เคเอสแอล น้ำพอง ได้เข้ามอบ น้ำดื่ม เคเอสแอล และ หน้ากากป้องกัน face shield ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังในใจการปฏิบัติงาน สู้กับวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ได้หารือแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติม ต่อไป โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นตัวแทนรับมอบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น