• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น


        วันนี้ (30 เม.ย. 63) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น


ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และเกิดความตึงเครียดทางด้านจิตใจ อันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทำร้ายตนเองและผู้อื่น คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม อันมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน ได้ประทานพระดำริเบื้องตันให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว


คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ประกาศจัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ในระดับจังหวัด และอำเภอ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ศูนย์คลายทุกข์ ตั้งอยู่ที่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และระดับอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอเมืองขอนแก่น 2.อำเภอกระนวน-เขาสวนกวาง-ซำสูง 3.อำเภอชนบท 4.อำเภอชุมแพ-ภูผาม่าน 5.อำเภอน้ำพอง 6.อำเภอโนนศิลา 7.อำเภอบ้านไผ่ 8.อำเภอบ้านฝาง 9.อำเภอบ้านแฮด-พระยืน 10.อำเภอพล 11.อำเภอภูเวียง-หนองนาคำ 12.อำเภอมัญจาคีรี-โคกโพธิ์ไชย 13.อำเภอเวียงเก่า 14.อำเภอแวงใหญ่-แวงน้อย 15.อำเภอสีชมพู 16.อำเภอหนองเรือ 17.อำเภอหนองสองห้อง-เปือยน้อย และอำเภออุบลรัตน์
Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น