• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!เร่งขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา เพิ่มอัตราการไหลของน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เร่งขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา เพิ่มอัตราการไหลของน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน


         วันนี้ (1 พ.ค. 63) ที่บริเวณประตูระบายน้ำ ในศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม


โดยจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ว่า  ในช่วงเดือนพฤษภาคม นี้ ภาคอีสานจะได้รับอิทธิพลด้านสภาวะอากาศโดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น นำไปสู่การเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการขุดลอกผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพร่องน้ำออกในจุดที่สำคัญ


ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสรรพกำลังโดยใช้เครื่องจักรในการขุดลอกผักตบชวา โดยจุดที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นเส้นทางน้ำที่ใช้พร่องน้ำจากบึงหนองโคตร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยใช้เครื่องจักรเป็นหลัก


สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกนั้น จะนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมธนาคารอาหาร หรือ Food bank  ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 110 ไร่ โดยจะมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว การทำปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะเริ่มโครงการในวันที่ 7 พฤษภาคม นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ คนเร่ร่อน คนว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด- 19 และเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น