• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

วัฒนธรรมขอนแก่น ลงพื้นที่สนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบช่วงโควิด ๑๙

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

วัฒนธรรมขอนแก่น ลงพื้นที่สนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบช่วงโควิด ๑๙


      วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนคุณธรรม ดังนี้
      ๑) ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
      ๒) ชุมชนคุณธรรมวัดท่าสองคร ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
      พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและการเพาะต้นกล้าของชุมชนบ้านบึงฉิม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ต่อไป

   
ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ข่าว ช่อง ๙ MCOT สำนักข่าวไทย ถึงประเด็นการช่วยเหลือเกษตรกร แล้วนำผลผลิตไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล"


Cr.วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น