• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

บริษัท ฟินิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้กับประชาชนชาวบ้านกุดน้ำใส

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บริษัท ฟินิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้กับประชาชนชาวบ้านกุดน้ำใส


        วันที่  29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าว พันธุ์ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕  และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข ๖  ประจำปี 2563  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส  ให้เกษตรกรตำบลกุดน้ำใสมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ไว้ใช้ในการทำนาต่อไป ซึ่งพันธุ์ข้าวที่นำมาแลกเปลี่ยน ได้แก่ พันธุ์ข้าวจ้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 160 คน และพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 395 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก บริษัท  ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี จำนวน 400,000 บาท โดยมีคุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ  Deputy Mill Director เป็นผู้มอบ

Cr.เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น