• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

วัฒนธรรมขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิตจากชุมชนที่ต้องการจำหน่ายระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนกันและกัน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

วัฒนธรรมขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิตจากชุมชนที่ต้องการจำหน่ายระหว่างชุมชน แลกเปลี่ยนกันและกัน


      วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ต้องจำหน่ายออกเร่งด่วน ประเภทอาหารในการดำรงชีวิตมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้


 - ไก่ย่างเขาสวนกวาง จากชุมชนคุณธรรมบ้านจอมพลพัฒนา ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง
- มะม่วงน้ำดอกไม้จากชุมชนคุณธรรมวัดธรณีธงชัย ต.หนองเต่า อ.บ้านแฮด
       ทั้งนี้จะนำผลผลิตจากชุมชนคุณธรรมฯ ดังกล่าว เพื่อมอบให้กับชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการ เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล" ต่อไปCr.วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น