• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

ว้าว!!ชุมชนบ้านหนองแต้ ร่วมใจ ต้านภัย กำจัดเชื้อไวรัส โคโรน่า(COVID-19) (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ว้าว!!ชุมชนบ้านหนองแต้ ร่วมใจ ต้านภัย กำจัดเชื้อไวรัส โคโรน่า(COVID-19) (มีคลิป)


        เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. ชุมชนชาวบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันรวบรวบรวมเงินกันซื้ออุปกรณ์ฉีดพ่นและผ้าแมส เจลแอลกอฮอร์เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) โดยการร่วมกันประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของเชื้อไวรัสโควิท19 และการปฏิบัติตนเองในชุมชนชาวบ้านหนองแต้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ ในการนี้ได้คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอลเจลล้างมือ และพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท19 ในชุมชนบ้านหนองแต้ทุกหลังคาเรือนกว่า300 หลังคาประชากร1,400 กว่าคน..ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน อสม.และจิตรอาสา...ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุตรหลานของชุมชนชาวบ้านหนองแต้ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและชาวบ้าน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อชุมชนบ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


โดยการนำของคณะทำงานทั้ง 9 คน
1.นายเพ็ญศิลป์ พาคำ
2.นายสมพร ภัทรภูริภาสน์
3.นายไชยวัฒน์ แก้วมาตย์
4.นายปรมินทร์กองพล
5.นายปริญญา กองพล
6.นายยุทธจักร พลตรี
7.นายบุญโน้ม ไชยศรี
8.นายโอชา จิตรวิขาม. และ
9.ส.ต.อ.สมัย สายอ่อนตา เป็นผู้ประสานงาน

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ว้าว!!ชุมชนบ้านหนองแต้ ร่วมใจ ต้านภัย กำจัดเชื้อไวรัส โคโรน่า(COVID-19) 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น