• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ่อเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางเข้าจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พ่อเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางเข้าจังหวัดขอนแก่น


      วันนี้ (28 มี.ค. 63) ที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สถานีตำรวจภูธรชุมแพ ถนนมะลิวรรณ ฝั่งขาเข้า หน้าเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข และอาสาสมัครมูลนิธิ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในการคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางเข้าจังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การตั้งด่านคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่ภายในตัวเมืองขอนแก่น ทั้งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยและจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมแพ ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อช่วยกัน การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีพ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย


ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาขาดรายได้จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด- 19 ในเบื้องต้น การช่วยเหลือจากทางราชการ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยา เพื่อชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19


ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ จังหวัดขอนแก่น มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กลุ่มพ่อค้า ประชาชนจะได้ร่วมกันจัดให้มีอาหารแจกจ่ายผู้ที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบปัญหาขาดรายได้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น พร้อมขอให้ประชาชนเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกิฮอล์ การเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จะนำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ไปแจกจ่าย ส่วนผู้ยากไร้ คนเร่ร่อน จะจัดให้มีการลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จะไปสอบถามความคิดเห็นและความต้องการว่ามีความประสงค์จะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงหรือไม่ พร้อมทั้งจัดอาหารให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคด้วย นอกจากนี้ทางภาคราชการ ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดรายได้ของประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกด้วย

Cr. สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น