• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานยกเสาเอก หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส) (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานยกเสาเอก หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส) (มีคลิป)


   
       วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดศิริธรรมิกาวาส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธียกเสาเอก หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในขนาด ๔๐ เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ ๕๐ ล้านบาท การ   
     

การก่อสร้างอาคารดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี แต่สถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่น ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้าง ร่วมทั้งได้รับความกรุณาจากเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส และพระผู้ใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ใช้สถานที่วัดศิริธรรมิกาวาส เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว
     

พิธียกเสาเอกและทอดผ้าฝ่าสามัคคีในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากร่วมพิธีและร่วมจัดกองผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และหากไม่อยู่ในเหตุการณ์โรค Covid-19 กำลังระบาท คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานมากกว่านี้ แต่ปัจจัยที่ได้จากผ้าฝ่าในครั้งนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้าง หากมีผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาค ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓ – ๐๐๙๙๐๐

ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานยกเสาเอก หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส)

  
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น