• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น จัดกิจกรรมลดโรค ลดภัย ในพนักงานขับรถสาธารณะ Healthy For Divers

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น จัดกิจกรรมลดโรค ลดภัย ในพนักงานขับรถสาธารณะ  Healthy For Divers 


     วันนี้ (24 มี.ค. 63) ที่อาคาร 2 สถานีขนส่งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมลดโรค ลดภัย ในพนักงานขับรถสาธารณะ  Healthy For Divers


จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คัดกรองวัณโรค ภาวะอ้วน ให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสำคัญ ฝึกทักษะในการป้องกันโรค การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย เริ่มที่ตัวเราเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพ แก่กลุ่มพนักงานขับรถสาธารณะ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อได้ง่าย และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ณ ขณะนี้การดำเนินการของจังหวัดขอนแก่นเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงของการนำพาหะอีก คือ ผู้ที่ขับรถบริการขนส่งสาธารณะ โดยวันนี้นอกจากแนะนำการป้องกันตนเอง ยังมีบริการการเอกซเรย์เคลื่อนที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 มาบริการ นอกจากนั้นยังมีการแจกหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ขับรถบริการขนส่งสาธารณะได้ดูแลตนเองในภาพรวมอีกด้วย

 Cr.สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น