• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกับคณะศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกับคณะศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

       
      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) และผู้แทนจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประเด็น “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) โดยการจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐"

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ข่าว KK Online News 
และ ๐๐๙ ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ข่าวตำรวจอีสาน...รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น