• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี่เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ และมอบสายรัดข้อมือเพื่อบริหารจัดการสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลนครขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี่เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ และมอบสายรัดข้อมือเพื่อบริหารจัดการสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ (มีคลิป)

       
       วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี่เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ และมอบสายรัดข้อมือเพื่อบริหารจัดการสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ
       
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการลงนามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นเครือข่ายสมาร์ทลีฟวิ่งแลป และได้ทำการสำรวจปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามลำพัง ณ ที่พักในตอนกลางวัน เนื่องจากบุตรหลานต้องไปทำงานนอกบ้าน หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น ล้ม อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที
     

 นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้พิจารณาเลือกสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart Wristband) เป็นเครื่องมือในการติดตามสุขภาพ ซึ่งผู้สวมใส่จะสามารถรับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน ค่าความดันโลหิต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการอัจฉริยะอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Intelligence Operation Center IOC) ของโรงพยาบาลขอนแก่น และสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้สวมใส่ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งผู้รับมอบสายรัดในครั้งนี้ เป็นแกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ จำนวน ๓๕๐ คน ที่ผ่านการลัดเลือกจากศูนย์แพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๘ แห่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ศูนย์ข่าว KK Online News 
และ ๐๐๙ ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ข่าวตำรวจอีสาน...รายงาน 
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

เทศบาลนครขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี่เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ และมอบสายรัดข้อมือเพื่อบริหารจัดการสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ  
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น