• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ขอนแก่น-มอบกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลติดเครื่องแบบตำรวจภูธรภาค 4

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น-มอบกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลติดเครื่องแบบตำรวจภูธรภาค 4


     เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงได้มีโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบให้สำนักงานส่งกำลังบำรุงเป็นผู้จัดหากล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลติดเครื่องแบบตำรวจ มา เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ทั้งหมด จำนวน 6,000 เครื่อง สำหรับวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายกล้องในครั้งนี้ ที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนผู้บริสุทธิ์


อย่างไรก็ตามยังสามารถคุ้มครองข้าราชการตำรวจที่ดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้งยังป้องกันการร้องเรียนเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ หรือกรณีที่ประชาชนทำผิดและมากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือปฏิเสธว่าตนเองไม่ผิด หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ ภาพวีดีโอจากกล้องจะเป็นหลักฐานชิ้นดีที่สามารถนำมายืนยัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ กรณีมีคดีพิพาทระหว่างตำรวจกับประชาชน เพราะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น