• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ขอนแก่น-พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น-พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 (มีคลิป)


        วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในพิธี และกล่าวรายงานว่า ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จะเห็นได้ว่า กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นที่ประจักษ์ต่อสารธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดขอนแก่น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วยการบริหารจัดการ การบูรณาการความร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน "พลังบวร"  ในกระบวนการขับเคลื่อนงานศาสนา และวัฒนธรรม เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน


ผมจึงถือโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่ายที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอีกครั้ง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในทุกมิติ และขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่)


ด้าน นางพรพิมล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในฐานะคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562 ในวันนี้การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคได้ให้ความสำคัญเนื่องจาก การดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งบุคคลองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษารวมถึงชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนจนทำให้เกิดการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2561 และปี 2562 จำนวน 2 ปีซ้อนที่ผ่านมาเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ขอนแก่น-พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น