• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สุดเจ๋ง!!สื่อคำหวาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพ (มีคลิป)


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดเจ๋ง!!สื่อคำหวาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพ (มีคลิป)


ทีมข่าวสื่อมวลชนคนคำหวานทุกแขนงร่วมเป็นวิทยากร จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จ.ขอนแก่น และสำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น โดยเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ใช้ทักษะในการสื่อสาร ยุคดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และสามารถสร้างเป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้ โดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ในการถ่ายทอด บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ เพื่อทำคลิปในการประชาสัมพันธ์                            
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

สุดเจ๋ง!!สื่อคำหวาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพ

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น