• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภัทรพรพลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภัทรพรพลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒


     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายนำพล  ดารา กรรมการผู้จัดการบริษัทภัทรพรพล จำกัด และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ภัทรพรพล ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานบริษัท สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและบริษัทในเครือข่าย และทำให้โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่เป็นแหล่งการเรียนรู้และบริการแก่ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง โดยมี นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในพิธีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภัทรพรพลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาและอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น