• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลค่ายอาสาพัฒนา โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลค่ายอาสาพัฒนา โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 


             วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม (หปล-ย.) ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) พร้อมด้วยนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานอุดรธานี และ น.ส.เจนจิรา ปันมูล ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และนางธัญชนก บัวทองสุข พช.8 น.ส.อุมาวศรี อุณเอกลาภ วก.7 ผู้ปฏิบัติงานแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลค่ายอาสาพัฒนา โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ค่ายอาสาสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทาน จากพี่สู่น้องปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู


ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตามแผนงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ในการดำเนินงาน โดยมี น.ส.เสาวลักษณ์ ปุกแก้ว เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอโนนสัง) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโนนสัง ให้มาปฏิบัติราชการแทน ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ต่อจากนั้นนายสมคริต เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรม


โดยนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานอุดรธานี ผู้แทน กฟผ. ได้บรรยายสรุปภารกิจ กฟผ. และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายสายศิลป์ สายืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และขอบคุณบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย นายสมศรี สมพวงภักดี ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนปอแดง นายดุนพล สุขสงคราม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด นายบุญสี ศรีกุล ปราชญ์ชาวบ้านเขื่อนอุบลรัตน์ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูและนักศึกษา และคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนปอแดง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล  ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น