• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตาม และ ประเมินผล โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตาม และ ประเมินผล โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม
    


     วันที่  16 สิงหาคม 2562 นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ค่ายชมรมครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายวันนี้ (16 สิงหาคม 2562) นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ค่ายชมรมครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ตอน บัณฑิตจิตอาสาสืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน


โดยมีนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานพิธี นางพิมพ์ภา มีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปิง และนายวิรัตน์ เงินต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กล่าวต้อนรับ โดยนายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภารกิจของ กฟผ. และวัตถุประสงค์ของโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ในการดำเนินค่ายอาสาเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแปลงปลูกผักอินทรีย์ ต่อจากนั้นอาจารย์ชนม์ธนัส สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมครูบ้านนอก เป็นผู้แทน มรภ.ลำปางได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา


โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายมนต์ตรี เสาคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านปวง นายธนงค์  สว่าลึก  สารวัตรกำนันตำบลบ้านปวง นายอำนาจ  เรือนมะกอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายนิรันดร  ปาละมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น นางปรียาภรณ์ มิตรสมาน พช.5 หปส-ย. และนางสาวศุจิรัตน์ ปฏิรัตนัง วก.5 หปส-ย. โดยในช่วงท้ายของพิธีเปิดกิจกรรม นายเทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมออกค่ายอาสาจำนวนทั้งสิ้น 150 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปิง จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ตอน บัณฑิตจิตอาสาสืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน


โดยมีนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานพิธี นางพิมพ์ภา มีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปิง และนายวิรัตน์ เงินต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กล่าวต้อนรับ โดยนายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภารกิจของ กฟผ. และวัตถุประสงค์ของโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ในการดำเนินค่ายอาสาเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน


จัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแปลงปลูกผักอินทรีย์ ต่อจากนั้นอาจารย์ชนม์ธนัส สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมครูบ้านนอก เป็นผู้แทน มรภ.ลำปางได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายมนต์ตรี เสาคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านปวง นายธนงค์  สว่าลึก  สารวัตรกำนันตำบลบ้านปวง นายอำนาจ  เรือนมะกอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง นายนิรันดร  ปาละมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น นางปรียาภรณ์ มิตรสมาน พช.5 หปส-ย. และนางสาวศุจิรัตน์ ปฏิรัตนัง วก.5 หปส-ย. โดยในช่วงท้ายของพิธีเปิดกิจกรรม นายเทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมออกค่ายอาสาจำนวนทั้งสิ้น 150 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปิง จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น