• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสาทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการจิตอาสาทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒


       ๒๖พ.ค.๖๒ นายอำเภอขอชื่นชม นายสุ​พจน์​ สาย​จันทร์​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ ต.​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน​ด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ตามโครงการ ๑หมู่บ้าน ๑ผลงาน ๑เดือน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ซึ่งทุกหมู่บ้านจะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน_เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการหมู่บ้านด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น