• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


        ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลม่วงหวาน นำโดย นายวินัย แสงนาค รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จิตอาสา เดินทางเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณบ้านดงเค็ม เขตพื้นที่ อำเภอน้ำพอง เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน  ณ.บ้านดงเค็ง ม.๑๐ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : เจษฏากร เหล่าอรรคะ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น