• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร นำ ชุมชน บ้านช่อง เม็ก ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการ เดินตามรอยพ่อ)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร นำ ชุมชน บ้านช่อง เม็ก ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการ เดินตามรอยพ่อ) 


     29/เมย. /62 นายอุทาน พันโภคาหัวหน้า กอง บำรุงรักษา โยธา ประธานคณะทำงานและนายวีระศักดิ์ นนเหล่าพล วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา พร้อมคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนอุบลรัตน์ ได้นำนายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4.งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร นำเกษตรกรบ้านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร. นำโดยนายธวัชชัย ฝางคำ ผู้นำกลุ่ม ศึกษาดูงานแปลงชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ผลการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินการต่อไปพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย การ ดำเนินการ ครบ ทั้ง 4 ด้าน อันเป็นปัจจัยหลักของโครงการคือ ด้านประมง. ด้านปศุสัตว์. ด้านเกษตร. ซึ่งชุมชนบ้านช่องเม็กสนใจในการดำเนินงานและจะนำไปต่อยอดของชุมชนต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการเดินตามรอยพ่อของรัชกาลที่ 9 ต่อไปให้ยั่งยืนและขยายสู่ชุมชนข้างเคียงให้แพร่หลายต่อไป


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น