• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

“แม่บ้านมหาดไทยตำบล หมู่บ้าน คือเบื้องหลังความสำเร็จ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“แม่บ้านมหาดไทยตำบล หมู่บ้าน คือเบื้องหลังความสำเร็จ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

     

     ๑๓มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ “ทางเลือก ทางรอดของประเทศ:แม่บ้านมหาดไทย ตำบล หมู่บ้าน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”และเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง” และการต่อยอดขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภรรยากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน (สุภาพสตรี) ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น