• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม นายกกิ่งกาชาด พานางงามกุนเชียงบ้านไผ่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม นายกกิ่งกาชาด พานางงามกุนเชียงบ้านไผ่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน


       ๙มี.ค.๖๒ เวลา๑๓.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์  รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ และน้องโบว์ น.ส.ศิริพร เกษมสุข นางงามกุนเชียงบ้านไผ่ น้องซาร่า น.ส.สุภัสสรา สุปัญญา รองนางงามกุนเชียงบ้านไผ่ พบปะเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา ตำบลหนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตจากต้นกกราชินี ที่เกิดในท้องถิ่น นำไปผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลายรูปแแบบ เช่นเสื่อ หมวก กระเป๋า ก่องข้าวเหนียว เป็นต้น ซึ่ง อบต.หนองน้ำใส ได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท๊อปของตำบล
    ขอขอบคุณนายกอบต.หนองน้ำใสและผอ.โรงเรียน ที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งครับ...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น