• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

เป็นปลื้ม!!นายกเทศบาลตำบลม่วงหวานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เป็นปลื้ม!!นายกเทศบาลตำบลม่วงหวานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


     วันที่ 1 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 14.00 น. นายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน
พร้อม นายวินัย แสงนาค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน  นายสมอง ปุ่มสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงหวาน เจ้าหน้าที่พนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลม่วงหวานลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เป็นเงินจำนวน 100,000  บาทต้นๆ
โดยแจ้งประสานผ่าน นางไพสงค์ นารี  ฝ่ายปกครองตำบลม่วงหวาน  และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านณ หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัย มี บ้านม่วงหวาน 16 หลังคาเรือน , บ้านสระกุด  7 หลังคาเรือนบ้านปันน้ำใจ 5 หลังคาเรือน , บ้านคำแก่นคูณน้อย 1 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 29 หลังคาเรือน ในพื้นที่ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจษฎากร เหล่าอรรคะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น