• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น เชิญชวนบริจาคโลหิต มหากุศลต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น เชิญชวนบริจาคโลหิต มหากุศลต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์


    ๒๘ ก.พ.๖๒ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ กิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน ๓๔๓ ราย ปริมาณโลหิต ๑๔๔,๗๐๐ ซีซี ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนี้ และขอทุกท่านจงได้รับบุญกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกันด้วยเทอญ....


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น