• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 


  พลโทกิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ประชุมพบปะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบทางการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชาผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม ทั้งนี้ ได้คืนความสุขให้กับประชาชน โดยการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับราษฎรจากการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ในการเจราจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนยิ่งขึ้น ต่อไป


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น