• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เทศบาลม่วงหวาน พร้อมกาชาด ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ในโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เนื่องในโอกาสที่รัชกาลที่ ๑๐ ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลม่วงหวาน พร้อมกาชาด ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ในโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เนื่องในโอกาสที่รัชกาลที่ ๑๐ ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย


    เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 14.00 น. คณะ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณนายสุจินดา  สระคงพัน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและ คุณนายสายวสัน ลีเขาสูง นายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง พร้อมคณะออกสำรวจ นางจันท์ดา หน่วยเขียว ซึ่งอาศัยอยู่กับญาติ ที่มีฐานะยากจน ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เนื่องในโอกาสที่ รัชกาลที่๑๐ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ณ. บ.คำแก่นคูณ ม.๑๒  ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง ซึ่งมีทาง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงหวาน นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน นายพนม เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน เลขานายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวานหวาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลม่วงหวาน ฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น