• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒

   

            วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๒ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมวันสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยมีความขยันซื่อสัตย์เคารพกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์โดยมีนายกำพล ฝ้ายขาว วศ.๙ทกท.กฬอ-ฟ.๒
เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งอ่านสารของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งได้ให้คำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ"เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ"พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่มาร่วมในกิจกรรม ซึ่งมีนางละไม ระพิทย์พันธ์ วก.๘ หัวหน้างานบุคคลในฐานะประธานจัดกิจกรรมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าการประหยัดพลังงานการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆการเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลซึ่งในปีนี้มีเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนจุฬาภร์เขื่อนห้วยกุ่มร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มาก
กว่า๒๐๐คน ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเรือนน้ำพรมภาพ/ข่าว
นายกำพล ฝ้ายขาว
ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น