• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ รอบ โรงไฟฟ้า ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิส ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ รอบ โรงไฟฟ้า ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


              วันที่ 14-16 ม.ค. 2562 นายกำพล ฝัายขาว ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ (ทกท.กฬอ-ฟ-2.)  เป็นผู้แทนกองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ เช่น สถานีวิจัยดอยปุย ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ประธานกองทุน เป็นผู้นำทีมศึกษาดูงานดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่จาก กกพ.เขต 6 เป็นผู้ประสานงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 20 คน


ภาพ/ข่าว
นายกำพล ฝ้ายขาว
ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น