• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

นายอำเภอจัดโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อชาวบ้านไผ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอจัดโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อชาวบ้านไผ่


      ๑๖ม.ค.๖๒ เวลา๑๑.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพสต. ๑๓แห่งและประธานชมรมอสม. ทุกตำบล เพื่อหารือการจัดทำโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ ๒ไกร์มือหมุน และเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด๓ลิตร ให้กับ รพ.สต. ทุกแห่ง รวม ๑๓ ชุดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท และโครงการ”ทำดีมีทุนการศึกษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก วันที่๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น