• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาชนต้องมาก่อน!!นายอำเภอบ้านไผ่ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประชาชนต้องมาก่อน!!นายอำเภอบ้านไผ่ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน:คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
     ๘ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด.ช.อณัฐกิจ ชุติมาชัย ชั้น ป.๖ และด.ช.วิชัย  ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
      ความเดือดร้อน_ด.ช.อณัฐกิจ ชุติมาชัย (สัญชาติไทย)ภูมิลำเนา จ.นครปฐม ด.ช.วิชัย (สัญชาติพม่า) พ่อแม่รับจ้างที่จ.นครปฐม ทั้งสองเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดเชือกเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นยังเป็นสามเณร พักอยู่ที่วัดบ้านกุดเชือก ต่อมาพฤศจิกายน๖๑ ได้ลาสิกขาและไม่มีที่พักอาศัยคณะครูจึงได้ให้พักที่โรงเรียน
     ปัจจุบันห้องพักในโรงเรียนไม่มีผู้ดูแล นายอำเภอจึงได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเชือก กำนันตำบลบ้านลาน และจนท.พมจ.ขอนแก่น ได้ข้อสรุป ๑)นายประกาศ โสมา กำนันตำบลบ้านลานให้ความอนุเคราะห์รับไปดูแลที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน ๒)พมจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าครองชีพ ๓)พมจ.ขอนแก่นประสานโรงเรียนสงเคราะห์ที่จ.กาญจนบุรีเมื่อจบป.๖ แล้วส่งเข้าเรียนต่อระดับมัธยมซึ่งพี่สาวด.ช.อณัฐกิจฯเรียนอยู่และเด็กอยากไปเรียนต่อเพราะใกล้บ้าน
     นายอำเภอขอขอบคุณกำนันต.บ้านลาน ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเชือกและพมจ.ขอนแก่น ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ครับ นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น