• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุดเจ๋ง!!นายอำเภอหนุ่มใหม่ไฟแรง นักพัฒนาตัวจริง 2018

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดเจ๋ง!!นายอำเภอหนุ่มใหม่ไฟแรง นักพัฒนาตัวจริง 2018


“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน:คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
     ๘ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางสาวสมบัติ ลมรัก อายุ๔๙ปี บ้านเลขที่๒๔๕ หมู่ที่๕ ตำบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก มีบุตร๓คน พิการ ๑ คน ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่ดินอยู่อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้พิการจากรัฐบาล และรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก(ผู้ใหญ่บ้านให้ความอนุเคราะห์ที่ดินปลูกบ้าน) ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุซ่อมบ้านให้จำนวน ๓๕,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น