• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขจัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

   
     
      ๑๑ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางตัน พินิจ  อายุ๙๓ปี บ้านเลขที่๗๕ หมู่ที่๕ ตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่กับลูกชาย ซึ่งพิการ สามีเสียชีวิตแล้ว มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการจากรัฐบาล บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น