• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่๒๕๖๒ ตลอดทั้งปี”
     

   
       ๑๑ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางสำรวย ปาโท อายุ๖๑ปี บ้านเลขที่๒๘/๔ หมู่ที่๒ ตำบลภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่คนเดียว สามีเสียชีวิตแล้ว มีบุตร๑ คน ไปรับจ้างต่างจังหวัดเพราะความยากจน มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาล และรับจ้างทั่วไปเป็นบางครั้ง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมซึ่งเป็นที่ดินญาติให้สร้างบ้าน ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น