• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุดปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ ผดุงคุณธรรม ช่วยเหลือประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ ผดุงคุณธรรม ช่วยเหลือประชาชน

   

      ๑๑ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางสุวรรณา ป้องคำใหล อายุ๓๘ปี บ้านเลขที่๘๕ หมู่ที่๕ ตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อยู่กับสามีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีบุตร๑คน กำลังเรียนชั้นม.๒ มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมมาก ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น