• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน”จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน”จ.ขอนแก่น 


       เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน” จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ คน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดย ศอ.ปส.จ.ขก. ได้ทำการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันและเน้นย้ำการปฏิบัติไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ซึ่งไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น