• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด


   เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) กรุณามอบหมายให้ ร.อ.ชัยญา ทิพย์อาสน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าวฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด โดยมี นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานพิธีฯ มีผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เยาวชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น