• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ บูรณาการ​ร่วม​ 3 ฝ่ายพลเรือน​ ทหาร​ ตำรวจ​ ปปส.ภ.4​ จู่โจมตรวจค้น​เรือนจำ​กลางขอนแก่น​ ตาม​แผนยุทธ​การ​"แคนแก่นคูณ"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ บูรณาการ​ร่วม​ 3  ฝ่ายพลเรือน​ ทหาร​ ตำรวจ​ ปปส.ภ.4​ จู่โจมตรวจค้น​เรือนจำ​กลางขอนแก่น​ ตาม​แผนยุทธ​การ​"แคนแก่นคูณ" 


   วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. ณ เรือนจำกลางขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก/ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก เป็นประธานตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย “เรือนจำกลางขอนแก่น ” ตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน” พร้อมด้วย พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ขก. , ดร.อลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น , พ.ต.อ.นภดล เพ็ชร์สุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขก. , พันเอกพิทักษ์พล ชูศรีผู้แทน มทบ.23 , พ.ต.ท.สุวิทย์ สังฆะมณี ผู้แทน ตชด.2 , นายชวารุตม์ ทองเจียว ผู้แทน สำนักงาน  ปปส.ภ.4, นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นอ.เมืองขอนแก่น และพันจ่าตรี พิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และสมาชิก อส. จำนวน 225 นาย เข้าตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำกลางขอนแก่น ผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขัง 80 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน” ที่ทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน (พ.ย. 61-ม.ค. 62) ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และเร่งรัดการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างจริงจังในทุกกลุ่มเสี่ยง ทั้งการเฝ้าระวัง ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น