• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฮักแพงแบ่งปัน!!นายอำเภอบ้านไผ่ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ฮักแพงแบ่งปัน!!นายอำเภอบ้านไผ่ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดแคลน

 
   
      ๑๑ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางสาวเมรี มาศรี อายุ๔๘ปี บ้านเลขที่๒๙/๑หมู่ที่๑ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สามีเสียชีวิตแล้ว มีบุตร๑คน ไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดเพราะความยากจนนานๆจะมาเยี่ยมมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น