• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น ที่ 10 ภายใต้ "โครงการค่าย เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. "เดินตามรอยพ่อ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น ที่ 10 ภายใต้ "โครงการค่าย เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. "เดินตามรอยพ่อ

                           
     
วันที่ 24 พย. 61 นาย มานะ โพธิทอง หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของประเทศได้เข้าใจเข้าถึงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้นำแนวทางขยายสู่ชุมชนให้กับราษฎรนำไปปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีกินดี ลดละเลิกการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร โดยการนำผลการดำเนินงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการแล้วกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลเรียงตามลำดับดังนี้อันดับหนึ่ง ค่ายดีเลิศ​   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ​
อันดับสอง​ ค่ายดีเยี่ยม​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
​ อันดับสาม​ ค่ายดีเด่น​ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้สตูล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานนำเสนอในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุม สมภพ ภูติ โยธิน โรงไฟฟ้า บางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น