• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชฟม./ คณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมพิธีเปิด "แซบนัว..พาแลง..เมืองเรืองแสง.." ด่านชายแดนช่องเม็ก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ชฟม./ คณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมพิธีเปิด "แซบนัว..พาแลง..เมืองเรืองแสง.." ด่านชายแดนช่องเม็ก      

   
     
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายจรัญ คำเงิน (ชฟม.) พร้อมด้วยนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข (อฟอ.) , นายชัยวุฒิ หลักเมือง (ช-อฟอ-2.) และผู้บริหารจาก สนก.กฟผ./คณะทำงาน คสชร-ชฟม. ที่ร่วมประชุมคณะทำงานฯ  ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด "แซบนัว..พาแลง..เมืองเรืองแสง.." เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ เชื่อมโยงกับวัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ซึ่งเป็นวัดเรืองแสงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ที่มีชื่อเสียงของ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปัญญา  เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานฯ , นายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร กล่าวต้อนรับฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และประชาชนอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมฯ  ณ เมืองเรืองแสง ด่านชายแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น