• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“SME BANKต่อยอดโครงการไทยนิยมยั่งยืน:เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“SME BANKต่อยอดโครงการไทยนิยมยั่งยืน:เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

๕ต.ค.๖๑ เวลา๑๕.๐๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้านดงบัง ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ให้การต้อนรับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME BANK)และคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านดงบังเพื่อต่อยอดชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปรับปรุงHOMESTAY ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้ SME BANKได้ต่อยอดไก่ย่างเขาสวนกวางโดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปรับปรุงร้านไก่ย่างให้ถูกสุขอนามัย การตรวจรับรองไก่ย่าง การปรับปรุงแพ็คกิ้งและการส่งเสริมการตลาด 
นายอำเภอและพี่น้องประชาชนอำเภอเขาสวนกวางขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงาน SME BANK ที่ให้ความกรุณาอำเภอเขาสวนกวางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล มา ณ โอกาสนี้ครับ...เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น