• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

                         วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขืี่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับ จ.ส.อ เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , นายอำเภอสิรินธร / นายอำเภอพิบูลมังสาหาร , ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ทหาร-ตำรวจ , ผู้นำชุมชน , ตัวแทนชาวบ้าน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการดำเนินการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ตามมติที่ประชุม ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขืี่อนปากมูล ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ให้ กฟผ. ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , สื่อมวลชน และชุมชน / ราษฎร ซึ่งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำมูลให้ทราบการดำเนินงาน ของ กฟผ. และขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และเรือ ที่อาจได้รับผลกระทบ จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ในการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ 3 วัน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น