• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“ประเพณีทอดเทียนโฮมมรดกเก่าแก่ชาวอีสานที่สร้างความสามัคคีปรองดอง”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ประเพณีทอดเทียนโฮมมรดกเก่าแก่ชาวอีสานที่สร้างความสามัคคีปรองดอง”

๙ต.ค.๖๑ เวลา๑๒.๓๐น.นายอำเภอรุจน์ รังษี นำพี่น้องชาวตำบลนางิ้ว จัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม ณ วัดโพธิ์ศรีสำราญ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่งนิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา หลังเสร็จพิธีทางศาสนาจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้พูดคุยเยี่ยมยามถามข่าว และประกวดขับร้องสารภัญญะ เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชน
วันนี้มีคณะสารภัญญะจากหลายตำบล หมู่บ้าน ทั้งอำเภอ จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมทอดเทียนและแข่งขันขับร้องสารภัญญะ ขอขอบคุณนายกอบต.นางิ้วและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต.นางิ้ว เจ้าภาพหลักในครังนี้ ครับ... สาธุ..สาธุ..สาธุ..
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น