• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่่อนสิรินธรบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค

สยามไทยแลนด์ นิววส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่่อนสิรินธรบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเตรื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (กดลอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค บ้านดอนโด่ ต.โนนกาหลงง อ.พิบูลมังสาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค บ้านหาดทรายคูณ ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ที่มีสมาชิกกลุ่มฯ ประมาณ 50 คน ซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตาม "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ตามความต้องการของชุมชน สร้างรายได้ ให้เกิดความเข็มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และขยายผลการเลี้ยงโค ไปสู่ชุมชน/กลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีนายธวัชชัย ฝางคำ แกนนำผู้เสียสละจากการสร้างเขืีอนสิรินธร และคณะกรรมการฯ / สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขืีอนสิรินธร
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น