• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)   

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล (มีคลิป)

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช.อฟอฺ-2) พร้อมด้วยนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) นำผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,700,000 ตัว ลงแม่น้ำมูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในลำน้ำมูล เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี นายไพศาล ปิตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีฯ ได้รับเกียรติจากนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร , ส่วนราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร , เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร , สื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน-ชาวบ้านเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณแก่งสะพือ (แหล่งท่องเที่ยว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
ทั้งนี้ กุ้งก้ามกรามบางส่วนได้นำไปปล่อย ตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อกระจายแหล่งปล่อยกุ้งก้ามกราม และสร้างรายได้ให้กับผู้มีอาชีพประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้นต่อไป

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


คลิปวีดีโอ

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล (มีคลิป)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น