• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ครบรอบ36ปีของสมาคม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ครบรอบ36ปีของสมาคม

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยราวัลชนะเลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในโอกาสครบรอบ36 ปี 
เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเด็กออทิสติกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประธานการแถลงข่าวกล่าวว่า เนื่องจากที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยครบรอบ36 ปีในปี2561นี้ ทางคณะกรรมการของสมาคม
จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อหารายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อช่วยเหลือแก่นักเรียนเด็กออทิสติก ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลที่จังหวัดสุพรรณบุรี. โดยทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ชนะเลิศ
สำหรับเกมส์การแข่งขันในคร้ังนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00น.
เป็นต้นไป ณ บลูโอริทั่มแอนด์ โบว์ เมเจอร์รัชโยธิน
....ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลในคร้ังนี้และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อสิทธิพิเศษมากมาย ไดที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย อาคาร (วช.)8 ช้ัน 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02-5790787


ภาพ/ข่าว : อนุวรรตน์ ภูมิมาศ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น