• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์#ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์#ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018”


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าสนามช้างอารีนา ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์
พันตำรวจเอก วีรพล เจริญศิริ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาโรล่านปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นั้น  โดยมี พันตำรวจเอกชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, พันตำรวจเอก สุรชัย สังขพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, พันตำรวจเอก ประยูร ศาลาทอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, พันตำรวจเอกอดุลย์ ชัยประสิทธิกุล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และมีหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์, กองกำกับการ 1 กองบังคับการท่องเที่ยว 2, กองกำกับการ ๒ กองบังคับการสันติบาล ๑, กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง, ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร., ตำรวจบ้าน และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์ รวมกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 808 นาย ร่วมกันบูรณาการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับบุคคลสำคัญ และประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมชมการแข่งขัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประเทศชาติ 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดทุกแห่ง ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดการตาม 10 กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 3 (พิทักษ์ภัยให้ประชาชน) เน้น หมายจับคดีค้างเก่า, ยาเสพติด, อาวุธปืนและอาวุธสงคราม
      พันตำรวจเอกวีรพล เจริญศิริ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ฯ กล่าวว่า จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับบุคคลสำคัญ และประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมชมการแข่งขัน การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018” ถือเป็นภารกิจและความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประเทศชาติ ในโอกาสนี้ จึงขอฝากข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลังแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน  เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ที่ได้เสียสละเวลา ทั้งแรงกาย แรงใจ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ภารกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ภาพ/ข่าว  ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  /  วันชัย ผิวอร่าม ภูมิภาคบุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น